Vertrouwens personen

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is iemand die u kunt benaderen als u problemen of verwarring ervaart met betrekking tot seksueel misbruik en overig ongewenst gedrag in de kerkelijke relaties.
In onze gemeente zijn Gert Willem en Linette Kok als vertrouwenspersonen benoemd.
U kunt een vertrouwenspersoon uit uw eigen gemeente benaderen, maar ook is het mogelijk om iemand uit een naburige gemeente te benaderen of rechtstreeks contact opnemen met Meldpunt Misbruik. De adressen vindt u onderaan deze tekst.

Wat is seksueel misbruik binnen de gemeente?

Iedere uiting van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag waardoor ten opzichte van een gemeentelid vanuit de gezagspositie vertrouwen geschonden wordt en de grens van persoonlijke integriteit overschreden wordt. Dit kan zijn:

 • Opzettelijk of onopzettelijk
 • Gewenst dan wel ongewenst
 • In de vorm van seksuele handelingen en/of seksueel getinte toespelingen
 • Door een pastoraal of ander kerkelijk medewerker (predikant, kerkenraadslid, jeugdwerker, commissielid e.d.)

Wat is overig ongewenst gedrag binnen de gemeente?

 • Elke vorm van agressie
 • Geweld
 • Pesten
 • Discriminatie

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De taak van een vertrouwenspersoon is mensen met vragen of problemen zoals hierboven geschetst, eerste opvang te verlenen.
De vertrouwenspersoon wil vooral een luisterend oor zijn.
Hij/zij kan u helpen om (eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen.
De vertrouwenspersoon mag met die informatie niets doen zonder uw uitdrukkelijke toestemming en houdt zich aan de volgende regels:

 • Er worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad.
 • Geheimhouding is verplicht met betrekking tot leden uit het netwerk of kerkenraad.
 • De vertrouwenspersoon werkt volledig zelfstandig. Hij/zij kan anoniem overleggen met het netwerk van vertrouwenspersonen.

Bij eventuele vervolgstappen kan u verder begeleid worden door Het Meldpunt Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties. Het Meldpunt is gespecialiseerd op dit gebied.

Het Meldpunt

Het Meldpunt is een stichting waarin de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken samenwerken.

Ze heeft als doel mensen te helpen die problemen ervaren met betrekking tot seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Door te informeren, adviseren, door te verwijzen en te begeleiden. U kunt het Meldpunt ook zelf benaderen:

Het Meldpunt,
Parkweg 14,
8011 CK Zwolle
Tel: 038-4232125,
e-mail: hulp@gmdmeldpunt.nl

www. Meldpuntmisbruik.nl

 

Wanneer benadert u de interne vertrouwenspersoon?

De belangrijkste boodschap die wij u willen meegeven is:
Houd het niet geheim, maar neem iemand in vertrouwen als u met problemen zit op dit gebied.
Slachtoffers zijn regelmatig bang dat hun probleem te onbeduidend is, maar nemen daarmee zichzelf niet serieus.
Misbruik, in welke vorm dan ook, mag niet bestaan in de kerk.

Contactgegevens

Hier volgen de adressen van vertrouwenspersonen in de CGK Doornspijk:

Linette Kok, 06-49868969, IVPCGKDoornspijk@outlook.com

Gert Willem Kok, 06-53367245, IVPCGKDoornspijk@outlook.com

 

De meeste omliggende kerkelijke gemeenten kennen een Vertrouwenscommissie. De contactgegevens staan op de website van de betreffende kerken.
Dit biedt de gemeenteleden de mogelijkheid met een vraag of probleem naar een vertrouwenspersoon buiten de eigen kerkelijke gemeente te gaan, als ze dat liever willen.