Tienerclub

J. Schouten- Polinder
H. Smit- Karsten

De tienerclub komt om de drie weken
bijeen op woensdag van 18.30-20.00 uur.