Tienerclub

De leidinggevende de van tienerclub zijn:
Henriet Smit
Alien Doornhein
Joanne van Engelen
Hendrike van de Voort
E-mailadres:  hendrike9@hotmail.com

De tienerclub komt om de drie weken
bijeen op woensdag van 18.3020.00 uur.