Liturgie

Morgendienst  (21 juli)

Predikant: Leesdienst

Ps. 103:8-9
Ps. 25:6
Ps. 95:4-5-7
Ps. 84:3-4
Ps. 68:10
Schriftlezing: Num. 14:1-9
Tekst:
Thema:
1.
2.

Middagdienst  (21 juli)

Predikant: ds. J. de Bruin

Ps. 66:1
Tien geb. d Heeren:4
Ps. 44:5-11
Ps. 72:11
Ps. 33:11
Schriftlezing: Ex. 3:1-15
Tekst: HC. zondag 36 (99-100)
Thema: Misbruik de naam des HEEREN toch niet!
1. De openbaring van Gods Naam.
2. De lastering van Gods Naam.
3. De belijdenis van Gods Naam.