Liturgie

Morgendienst  (Zondag 21 April)

Predikant: ds. B.L.C. Aarnoudse

Ps. 29:1
Ps. 86:6
Ps. 32:3-5
Ps. 33:2-6
Ps. 89:8
Schriftlezing: 1 Kor. 15:1-20
Tekst: 1 Kor. 15:8
Thema: Christus is aan Paulus verschenen.
1. Als de laatste van allen.
2. Als een ontijdig geborene.

Middagdienst  (Zondag 21 April)

Predikant: ds. P.D.J. Buijs

Ps. 54:1-4
Ps. 86:2
Ps. 142:1-4-5
Ps. 119:88
Ps. 99:7
Schriftlezing: 2 Kron. 18:1-3 en 28-34 / 2 Kron. 19:1-3
Tekst: 2 Kron. 18:1-3 en 31b / 2 Kron. 19:1-3
Thema: Josafat struikelt.
1. Een onverstandig besluit.
2. Een genadige bewaring.
3. Een ernstige bestraffing.