Info-sites

Christelijk Gereformeerde Kerken

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschiedenis van onze kerken, de organisatie, de kerkorde, maar ook over de verschillende deputaatschappen (commissies) die de Christelijke Gereformeerde Kerken dienen. Ga verder>>

Het LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten. Ga verder>>

ABC van het Geloof

Over het ABC van het Geloof. Wedergeboorte, geloof, verzoening… Voor kinderen zijn dat moeilijke woorden. Hoe breng je als ouder, leerkracht of kinderwerker deze kernbegrippen uit de Bijbel echt dichtbij het hart van kinderen? Ga verder>>

Theologische Universiteit Apeldoorn

Aan de Theologische Universiteit Apeldoorn wordt een zesjarige studie theologie aangeboden. In de opleiding staat de wetenschappelijke kwaliteit, verbonden aan een gedegen beroepsmatige toerusting, centraal. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan het aanleren van de brontalen Hebreeuws en Grieks. De opleiding is kleinschalig en staat bekend om de goede sfeer en intensieve begeleiding van de studenten. Ga verder>>

Het Meldpunt

Het Meldpunt is opgericht door de kerken. Zij functioneert als een onafhankelijke stichting die geen inhoudelijke verantwoording schuldig is aan de kerken. Ga verder>>

Het Reformatorisch Meldpunt

Het Reformatorisch Meldpunt biedt anoniem een luisterend oor en advies via WhatsApp, chat, telefoon en e-mail aan slachtoffers van seksueel misbruik. Ga verder>>

Bewaar het Pand

Het Bewaar het Pand is een stichting van bevindelijk gereformeerde signatuur dat vooral gericht is op leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ga verder>>

Christelijke Gereformeerde zangvereniging "Rehoboth"

Van harte welkom op de site van de Christelijke Gereformeerde Zangvereniging “Rehoboth”! Op deze site kunt u algemene informatie vinden over ons koor. Ga verder>>