Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Doornspijk.

Op deze website vindt u informatie over onze gemeente, de kerkdiensten en de activiteiten die er door de week worden georganiseerd.

De kerkdiensten zijn ook met beeld live te volgen via YouTube, via onderstaande link kunt u elke zondag meeluisteren en kijken, ‘s ochtends om 9:30 en ‘s middags om 14:15.
YouTube kanaal CGK Doornspijk

Ook zijn de kerkdiensten nog steeds live te luisteren en na te luisteren via Kerkdienst gemist.
Kerkdienst gemist CGK Doornspijk

Op elke zondag houden we twee diensten in ons kerkgebouw, Rode Landsweg 1, Doornspijk. De morgendienst begint om 9.30 uur en de middagdienst om 14.15 uur.

Wij nodigen u / jou van harte uit in onze erediensten waarin het Woord van God verkondigd wordt. In de diensten wordt gebeden, gezongen en het geloof beleden. De middagdiensten zijn ‘leerdiensten’; in de prediking wordt een gedeelte van de belijdenisgeschriften aan de orde gesteld. Wij gebruiken de Bijbel in de Statenvertaling en de Psalmen in de berijming van 1773.

Wij kennen een verenigingsleven waarin voor alle leeftijdscategorieën aandacht is. Zo is er in het verenigingsseizoen van september tot mei zondagsschool na elke middagdienst. Er zijn twee jeugdverenigingen, verschillende Bijbelstudiegroepen, koffie-ochtenden en ouderenmiddagen. We hebben ook een koor.

Via deze site is het mogelijk een kerkdienst ‘live’ te beluisteren en kunnen ook eerder gehouden preken beluisterd worden.

Als u / jij vragen hebt naar aanleiding van wat u op de site heeft gelezen of gehoord in de prediking, neem dan gerust contact met ons op. Zie voor e-mailadressen de rubriek ‘Algemeen’ en vervolgens ‘Contact’ of ‘Kerkenraad’.