Wat wij geloven

Wij geloven op grond van de Bijbel dat de Heere de Schepper is van alle dingen en de aarde in zes dagen geschapen heeft. In Gods schepping was de mens de bekroning. De mens is volmaakt geschapen en beantwoordde volkomen aan Gods bedoeling. Adam, de eerste mens, is echter tegen zijn Schepper in opstand gekomen en daardoor werd alles radicaal anders. Adam heeft namelijk al zijn nakomelingen meegenomen in deze ‘zondeval’ en niemand van de mensen is in staat die weer te herstellen. Dat er in deze wereld zoveel moeite en verdriet is, ligt vervolgens niet aan onze Schepper,  maar is het gevolg van onze zonde. Onze zonde is dat we God niet geven wat Hem toekomt, dat we niet leven naar Zijn wil en Hem de eer niet geven zoals Hij het waardig is. Vanuit ons als mensen is het dus een hopeloze zaak.

Daar blijft het echter niet bij. Op grond van de Bijbel geloven we, dat de Heere Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, gegeven heeft om de relatie tussen God de Schepper en de zondige mens te herstellen, en de zonde van degenen die in Hem geloven te verzoenen. Daarvoor is Christus een mens geworden en als mens heeft Hij geleden. Ook is Hij gestorven aan het kruis om de straf op de zonde voor altijd weg te nemen. Vervolgens is Hij opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel, waar Hij nu aan de rechterhand van Zijn Vader in de hemel is. Daar vandaan regeert Hij alle dingen en zorgt voor Zijn Kerk.

Op grond van de Bijbel geloven we dat het voor ieder mens nodig is om deze Zaligmaker te leren kennen en zich te bekeren (om te keren). Hij wil ons door het wonder van de wedergeboorte (geestelijk opnieuw geboren worden) en bekering van zonde en schuld verlossen. Zonder Zijn tussenkomst is het onmogelijk om de relatie met onze Schepper te herstellen! De Heilige Geest wil dat geloof werken in ons hart. In en door Christus is God dan geen eisende Rechter meer, maar een genadige Vader.

Op grond van de Bijbel geloven we verder dat Christus eenmaal zal terugkomen om alle mensen te oordelen. Degenen die Hem niet kennen en in Hem niet geloven, zullen dan voor eeuwig verloren gaan. Maar degenen die Christus hebben leren kennen als hun Zaligmaker zullen voor eeuwig met Hem in de zaligheid zijn. Daar is geen zonde, pijn en verdriet meer. Alleen maar vreugde en blijdschap! Daarom roept de prediking de gemeente op tot bekering en geloof in Christus. De Heilige Geest wil de prediking gebruiken om dat geloof in de harten te werken.

Ook u bent welkom in de kerk om die boodschap te horen!