Archief

De God van het Woord

“De God nu des vredes…..” Hebr. 13:20a Mensen zitten met de vraag: wie en wat is God? Adam in het paradijs niet. Hij wist, hij kende. Door de zondeval is God de onbekende God geworden. Zelfs kan men zeggen of denken: er is geen God. Echter Godloochenaars worden niet geboren. In ons hebben we allen […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor De God van het Woord

Deze Jezus

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.  Handelingen 1:11b Afscheid nemen heeft altijd iets weemoedigs. Ik groeide op in een vissersgemeenschap. In mijn jeugd hoorde je in de nacht van zondag op maandag vissers op hun klompen naar de haven […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Deze Jezus

Belijdenis doen van het Lam

 ‘Dezen zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen, waar Het ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen Gode en het Lam.’ Openbaring 14:4 Johannes wordt midden in het Bijbelboek Openbaring gewezen op mensen ‘die het Lam volgen, waar Het ook […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Belijdenis doen van het Lam

DAARNA!

… daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. (Psalm 73:24b Gelukkig de mens die na dit leven iets te verwachten heeft. Voor wie het beste nog komt. Gelukkig de mens die metAsaf mag ingaan in Gods heiligdom, waar Gods verzoende gemeenschap in Christus in het geloof gesmaakt mag worden. Om vervolgens met Asaf mee te […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor DAARNA!

Liefde tot het einde

… en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Johannes 13:1b Niet zonder ontroering heeft de apostel der liefde, Johannes, dit woord neergeschreven. Hoe kan het anders als iemand ogen heeft gekregen voor die liefde. Als men zelfkennis heeft en als men het voorwerp is van die liefde, dan begint het van binnen te […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Liefde tot het einde

Een blijvende toevlucht

Heere! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht. Psalm 90: 1 Op Oudejaarsavond kijken wij terug. Op alles wat er in ons  persoonlijke leven is gebeurd. En laten we daarbij beseffen dat we weer een jaar dichter bij de dood zijn. Iedere dag sterven we een beetje. Elke dag is onherroepelijk voorbij. […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Een blijvende toevlucht

De naam Jezus

…en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Matthéüs 1: 21 DE NAAM JEZUS Wat betekent een naam eigenlijk? Op die eeuwenoude vraag is maar één antwoord mogelijk: Weinig! Nu is dat in de Bijbel anders, vooral als God de opdracht geeft om een kind een […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor De naam Jezus

Geloofd zij de HEERE

Geloofd zij de HEERE, dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Psalm 68:20 Het is misschien wel het psalmvers dat met de meeste toewijding (en het hoogste volume) in de gemeente gezongen wordt; “Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen.” Wie die woorden […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Geloofd zij de HEERE

De HEERE weet het

Want Hij weet wat maaksel wij zijn  Psalm 103:14a Er zijn in het leven heel wat dingen, waarvan we moeten zeggen dat het niet meevalt. We horen of zeggen het maar al te veel: ‘dit of dat, deze of die valt me tegen”. Zelfs een kind van God valt tegen. Bij de wereld. Want de […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor De HEERE weet het

GORDEL DER WAARHEID

´Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid`  Efeze 6 :14a Op beeldende wijze schrijft Paulus in Efeze 6 over de geestelijke strijd in het leven van de gelovigen. De apostel gebruikt het aansprekende beeld van een wapenrusting van een Romeins soldaat. Wellicht heeft hij dat beeld letterlijk voor ogen gehad, toen hij de […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor GORDEL DER WAARHEID