Archief

Geen enkele twijfel mogelijk!

‘…en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.’ Spreuken 8:17b Ik weet natuurlijk niet hoeveel kinderen en jonge mensen wel eens een blik slaan in het kerkblad. Deze meditatie is in elk geval bijzonder voor jullie bestemd. De tekst uit Spreuken 8 geeft dat tenminste duidelijk aan. Het gaat over mensen die de HEERE vroeg … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Geen enkele twijfel mogelijk!

De boeken werden geopend

“En de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken” Openbaringen 20:12 Een boekhouder krijgt wel eens controle. Dan moet alles kloppen. Staat alles correct in de boeken genoteerd? Hoe staat het met onze boekhouding? … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor De boeken werden geopend

Onderzoekt de Schriften!

‘Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; En die zijn het, die van Mij getuigen.” Johannes 5:39 Het winterwerk gaat weer van start. Catechisaties, zondagsschool, verenigingen en clubs, ze bieden elk op hun eigen niveau en wijze de mogelijkheid om onderwijs te ontvangen in het Woord van God en … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Onderzoekt de Schriften!

Koud water

Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel. Spreuken 25:25 Het is bijna vakantietijd. Misschien gaat u wel op reis, we zoeken de zon op. Na een vermoeide reis wil je wel even wat drinken. Eigenlijk is er geen betere dorstlesser dan fris water. Heerlijk verkwikkend. In de … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Koud water

Zovelen… zijn kinderen Gods

“Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods” Romeinen 8:14 Mogelijk zit u ook weleens met die vraag. Misschien is dat ook uw grote levensvraag geworden. U gaat ’s zondags naar de kerk, u hebt uw hele leven al onder het Woord van God geleefd, u weet het allemaal … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Zovelen… zijn kinderen Gods

Van Simon gezien

Van Simon gezien Welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. Lukas 24:34 Dit getuigenis beluisteren we bij de blijde uitroep van de verheugde discipelen tot de wedergekeerde Emmaüsgangers aan het einde van de dag der opstanding: De Heere is waarlijk opgestaan. Hoe groot was de trouw en liefde van de … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Van Simon gezien

Gij Koning der Joden

…en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem: “wees gegroet, Gij Koning der Joden” Matth.27:29 We leven in een wereld, waar veel draait om macht. De machtsvraag wordt vaak uitgevochten in een oorlog. Als een wereldleider wordt getart, door een andere machthebber zal hij zijn spierballen moeten laten zien. Een wereldleider zonder macht … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Gij Koning der Joden

Zijn uitverkorenen

“Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen…” Lukas 18:7 De uitverkiezing, wat is dat altijd weer een moeilijk stuk. Moeilijk, neen niet voor degene, die net doen alsof er geen uitverkiezing is en alsof het heil en de zaligheid en het deelachtig worden daarvan een zaak is van de menselijke vrije wil. Moeilijk, … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Zijn uitverkorenen

De weg

  “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg” Johannes 14:6a Een weg komt ergens vandaan en een weg gaat ergens naar toe. Dat geldt ook van de weg waar de Heere Jezus hiervan zegt dat Hij dat Zelf is. Hij is de Weg naar het Vaderhuis met zijn vele woningen, waar Hij heen gaat … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor De weg

Leven en loven in het nieuwe jaar

“Laat mijn ziel leven en zij zal U loven.” Psalm 119:175a Het is een gebed om leven. Dat hebben wij allen nodig in het nieuwe jaar. Let op, de psalmdichter vraagt niet om stukken of kenmerken, want daarmee kan hij niets doen zonder leven. Wat heeft hij veel dingen gezegd in deze lange psalm. Kostelijke, … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Leven en loven in het nieuwe jaar