Archief

Onderzoekt de Schriften!

‘Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; En die zijn het, die van Mij getuigen.” Johannes 5:39 Het winterwerk gaat weer van start. Catechisaties, zondagsschool, verenigingen en clubs, ze bieden elk op hun eigen niveau en wijze de mogelijkheid om onderwijs te ontvangen in het Woord van God en … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Onderzoekt de Schriften!

Koud water

Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel. Spreuken 25:25 Het is bijna vakantietijd. Misschien gaat u wel op reis, we zoeken de zon op. Na een vermoeide reis wil je wel even wat drinken. Eigenlijk is er geen betere dorstlesser dan fris water. Heerlijk verkwikkend. In de … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Koud water

Zovelen… zijn kinderen Gods

“Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods” Romeinen 8:14 Mogelijk zit u ook weleens met die vraag. Misschien is dat ook uw grote levensvraag geworden. U gaat ’s zondags naar de kerk, u hebt uw hele leven al onder het Woord van God geleefd, u weet het allemaal … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Zovelen… zijn kinderen Gods

Kinderen Gods

Zovelen….zijn kinderen Gods “Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods” Romeinen 8:14 Mogelijk zit u ook weleens met die vraag. Misschien is dat ook uw grote levensvraag geworden. U gaat ’s zondags naar de kerk, u hebt uw hele leven al onder het Woord van God geleefd, u … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Kinderen Gods

Van Simon gezien

Van Simon gezien Welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. Lukas 24:34 Dit getuigenis beluisteren we bij de blijde uitroep van de verheugde discipelen tot de wedergekeerde Emmaüsgangers aan het einde van de dag der opstanding: De Heere is waarlijk opgestaan. Hoe groot was de trouw en liefde van de … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Van Simon gezien

Gij Koning der Joden

…en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem: “wees gegroet, Gij Koning der Joden” Matth.27:29 We leven in een wereld, waar veel draait om macht. De machtsvraag wordt vaak uitgevochten in een oorlog. Als een wereldleider wordt getart, door een andere machthebber zal hij zijn spierballen moeten laten zien. Een wereldleider zonder macht … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Gij Koning der Joden

Zijn uitverkorenen

“Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen…” Lukas 18:7 De uitverkiezing, wat is dat altijd weer een moeilijk stuk. Moeilijk, neen niet voor degene, die net doen alsof er geen uitverkiezing is en alsof het heil en de zaligheid en het deelachtig worden daarvan een zaak is van de menselijke vrije wil. Moeilijk, … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Zijn uitverkorenen

De weg

  “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg” Johannes 14:6a Een weg komt ergens vandaan en een weg gaat ergens naar toe. Dat geldt ook van de weg waar de Heere Jezus hiervan zegt dat Hij dat Zelf is. Hij is de Weg naar het Vaderhuis met zijn vele woningen, waar Hij heen gaat … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor De weg

Leven en loven in het nieuwe jaar

“Laat mijn ziel leven en zij zal U loven.” Psalm 119:175a Het is een gebed om leven. Dat hebben wij allen nodig in het nieuwe jaar. Let op, de psalmdichter vraagt niet om stukken of kenmerken, want daarmee kan hij niets doen zonder leven. Wat heeft hij veel dingen gezegd in deze lange psalm. Kostelijke, … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Leven en loven in het nieuwe jaar

Jezus groot?

‘Deze zal groot zijn…’ Lukas 1:32a Wat willen wij mensen toch graag groot zijn! Bij kinderen zit het er al vroeg in. Ze kunnen naar hartelust dromen over hun toekomstig beroep bijvoorbeeld. Dat is een normale zaak. Toch is de drang om groot te zijn lang niet altijd onschuldig. Er speelt vaak zoveel zelfverheffing doorheen, … Lees verder

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Jezus groot?