Geopende boeken

“En de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken”
Openbaring 20:12

Een boekhouder krijgt wel eens controle. Dan moet alles kloppen. Staat alles correct in de boeken genoteerd? Hoe staat het met onze boekhouding? Vullen wij ons ‘levensboek’ zo in, dat we het straks aan de Heere kunnen tonen? Leven we zo, zoals u eens zult wensen geleefd te hebben? Wij krijgen onze boeken nooit kloppend. Er blijft altijd schuld en tekort. Wie dat beseft, heeft elke dag genade nodig. Of hoort u bij hen die onbezorgd even en rustig
denken te sterven, omdat u altijd goed geleefd hebt? U gaat bovendien naar de kerk, dus wat wil je nog meer?
Nooit hebt u in uw boeken ingevuld: “Ik heb tegen U, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven….” Hoe zal dat dan zijn als de straks de boeken van de Heere opengaan? En als Zijn boek naast uw boek wordt gelegd? Het eerste boek dat opengaat, is het boek waarvan de dichter spreekt in psalm 139: “Eer iets van mij begon te leven, was alles in Uw boek geschreven.” Het is het boek waarin alles van ons leven vermeld staat. Het tweede boek dat opengaat, is het boek van Gods wet. Ons leven wordt getoetst aan de wet van God. De Rechter van hemel en aarde houdt Zijn wetboek in de hand. Hij zal heus geen onrecht doen. Maar Hij toetst ons leven wel aan een zuivere norm. Een derde boek dat opengaat, is het boek van ons geweten. Ons geweten zal mee getuigen. Alles wat u had weggestopt komt dan weer boven. Alles waar u overheen geleefd hebt, komt dan terug. En het zal u aanklagen. Wat een dag zal dat zijn, als de boeken worden geopend! Wordt het niet hoog tijd dat we de vraag leren stellen: “Mijn ziele, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God?”  Kan dat dan? Ja, dat kan. Hoe dan? Omdat er nog een boek blijkt te zijn. Het beslissende boek. Het boek des levens van het Lam. Het boek des levens is het boek waarin God de namen
schreef van al de Zijnen. Het is het bevolkingsregister van het Nieuwe Jeruzalem. Die namen worden nooit meer uitgewist. (Openbaring 3:5)! Het boek des levens is het boek van de verkiezende liefde van de Vader. Van eeuwigheid schreef Hij die namen in Zijn boek. Het is ook het boek des levens van het Lam. Het leven is verworden door het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt. Daar ligt zo’n ruimte in, dat niemand in de hele wereld ooit moet denken: voor mij kan het niet, want ik heb te veel, te zwaar of te lang gezondigd. Eens heeft dat Lam voor een schuldig volk gebeden: “Delg Mij maar uit Uw boek…” Zijn Naam werd eens geschrapt, opdat hun naam kon worden ongeschreven. Uw naam ook? Al die namen worden geschreven als met het bloed van het Lam. Het is ook het boek
van de Heilige Geest. Want het is de Geest Die levend maakt. De Geest Die het uit Christus neemt en ons verkondigt. Zij wier namen staan in het boek des levens zullen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest leren groot maken voor het grote wonder van zalig worden. Zit u ook wel eens met de vraag of uw naam wel voor zal komen in het boek des levens? Weet u verder niets te bedenken dan: het moet je gegeven worden? Of werd het bloed van Christus u dierbaar en onmisbaar? Dreef de nood u naar Gods genadetroon met de smeekbede: Heere, schrijf me er uit genade vandaag nog bij, want buiten Jezus is geen leven? Om u daartoe aan te sporen, gaat er vandaag nog een boek open. Het boek van het evangelie, dat u van Godswege toeroept: Haast u om uw levens wil! In dit boek staan geen leugens. De God Die u straks zult ontmoeten, is de God van het Woord. Voor allen die het van de Heere alleen leerden
verwachten, zal gelden: “God zal ze Zelf bevestigen en schragen; en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd; en doen de naam van Sions kinderen dragen.”
Ds. H. Korving

Geplaatst in Meditaties.