Aanwezigheid Kerkdienst

Nunspeet, 02 november 2020

Beste gemeenteleden

Helaas kunnen we nog steeds niet met meer dan één groep de kerkdienst bijwonen. Tot hoe lang dat zal zijn is momenteel niet te zeggen. Voorlopig zullen we ons dus moeten houden aan de regel die we sinds zondag 18 oktober hanteren: één groep per kerkdienst. Gelukkig kunnen velen van ons de kerkdienst thuis meebeleven. Met dank aan de inzet van de livestream commissie.

In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer u verwacht wordt. Wij hopen en verwachten dat zij die naar de kerk kunnen komen, ook metterdaad komen.

04 november middagdienst groep 6 + kinderen t/m 12 jaar   Avonddienst groep 1
08 november morgendienst groep 2                                             Middagdienst groep 3
15 november morgendienst groep 4                                              Middagdienst groep 5
22 november morgendienst groep 6                                              Middagdienst groep 1
29 november morgendienst groep 2                                              Middagdienst groep 3
06 december morgendienst groep 4                                              Middagdienst groep 5
13 december morgendienst groep 6                                               Middagdienst groep 1
20 december morgendienst groep 2                                              Middagdienst groep 3

1e kerstdag Vr 25 december morgendienst 4                               Middagdienst groep 5
2e kerstdag Za 26 december ochtend kerstfeest zondagschool

27 december morgendienst groep 6                                               Middagdienst groep 1
31december avond dienst groep 2
01 januari morgendienst groep 3
03 januari morgendienst groep 4                                                   Middagdienst groep 5

Groepsindeling:
Groep 1  Aarnoudse t/m Ester
Groep 2  Fokkema t/m Hattem
Groep 3  Hendrikse t/m Mwenechanya
Groep 4  Nagelhout t/m Polinder
Groep 5  Post t/m Smit
Groep 6  de Snaijer t/m van der Zwan

De koster vroeg mij of ik ook nog eens de aandacht wilde vestigen op de gemaakte afspraken:

  1. Thuis blijven bij klachten
  2. Handen ontsmetten bij binnenkomst
  3. Afstand houden 1,5 meter zowel binnen als buiten
  4. De koster wijst een plaats aan
  5. Hoesten en niezen in ellenboog
  6. Zo min mogelijk de toiletten gebruiken
  7. Jassen meenemen naar zitplaats! (geen gebruik kapstok)

Als gehele gemeente kunnen we nog steeds niet fysiek bijeen komen. Maar zoals u begrijpt gaan de kosten wel gewoon door. We vragen u daarom vriendelijk uw giften digitaal over te maken. Dit kan op verschillende manieren.

U kunt daarvoor een bedrag overmaken op de rekening van de kerk en diaconie en/of de activiteitencommissie. Eventueel kunt u aangeven waar de gift specifiek voor bestemd is

De rekeningnummers die u hiervoor kunt gebruiken zijn:

NL 07 RABO 0314 7088 63 (kerk)
NL 76 RABO 0314 7977 34 (diaconie)
NL 66 RABO 0314 7250 67 (activiteitencommissie)

Wanneer u geen gebruik maakt om digitaal een bedrag over te maken is het ook mogelijk om een enveloppe met geld bij een van de kerkenraadsleden door de brievenbus te doen.

Al sinds half maart kunnen wij niet meer als gemeente met elkaar naar de kerk. Dat is onwerkelijk. Immers, zoiets hebben wij in ons land nog nooit meegemaakt.  Wat kan het verlangen dan sterk zijn om weer als vanouds naar God huis te mogen gaan.

Wat kunnen wij dan David begrijpen die in Psalm 27 zegt. “Een ding heb ik van de HEERE begeert, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren”.

David kon ook niet naar het heiligdom. Dat was de tabernakel, de tempel was er nog niet. Uit vers 2 en 3 kunnen we opmaken dat David te maken had met vijanden. Waarom had David dit sterke verlangen? Om veilig te zijn voor de vijanden? Nee, dat niet. De tabernakel bood ook geen veiligheid. Zijn verlangen was om God te ontmoeten. En is dat niet het verlangen van allen die de Heere lief heb gekregen.

Herkent u en jij dit ook in uw eigen leven? Om te wonen in het huis van de Heere. Niet als een reiziger om er een nacht te verblijven en dan weer te vertrekken. Om in Gods huis te blijven. Om te aanschouwen en te onderzoeken. Ja, om onderwijs te ontvangen. David had een heilig verlangen. Spurgeon schrijft ergens over heilige begeerten die moeten leiden tot vastberaden handelen. “Wensen hebben nooit een korenschuur gevuld!”

Wij wensen u allen, jongeren en ouderen, Gods onmisbare zegen toe.

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,

Uw kerkenraad.

Ps. Live uitzenden van kerkdiensten inclusief beeld
De kerkdiensten zullen ook met beeld live te volgen zijn via YouTube, er wordt naar gestreefd om de mensen niet zichtbaar in beeld te laten verschijnen.