Oud predikanten

Gedenkt uwer voorgangeren

„Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben, en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling" (Hebreeën 13:7).

Ds. J. van Doorn      1963-1973

Johan van Doorn werd 17 augustus 1900 te Veenendaal geboren. Na zijn studie aan de Theol. School te Apeldoorn werd hij op 2 november 1930 te Ede bevestigd door zijn leermeester, prof. P.J.M. de Bruin met een prediking over Richteren 6:14. Ds. Van Doorn deed intrede met Ps. 78:71 en 72. Dat was het begin van een 42-jarige ambtsbediening, waarin hij zeven gemeenten heeft gediend. Na Ede volgden Ouderkerk aan de Amstel, 's-Gravendeel, Urk, Ermelo, Tholen en sinds 3 december 1963 Doornspijk. Ds. Van Doorn is in grote eenvoud en warme trouw zijn weg door de kerken, die hij hartelijk liefhad, gegaan. Hij schreef verschillende preken en meditaties.
Ds. J. van Doorn is te Doornspijk begraven. In de rouwdienst ging voor ds. G. Blom te Meerkerk

Ds. P. van Zonneveld      1977-1984

Vanaf 1959 diende hij de kerken achtereenvolgens in de gemeenten van Bennekom, Papendrecht, Leerdam, Doornspijk, Driebergen en ’s Gravenhage- Scheveningen. Hij publiceerde veel meditaties in Bewaar het Pand. Vanuit grote bewogenheid met kinderen en jonge mensen verscheen in 2011 van zijn hand ‘Brieven voor ouders’. Op 28 april is ds.P van Zonneveld overleden. Hij werd 88 jaar. In de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis te Doornspijk is naar zijn wens stilgestaan bij 1 Tim. 1: 15: ‘Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben’.

Ds. J. van Dijk 1986-1989

Johannes Hendrikus van Dijk (14 juli 1950-20 juli 2011) werd in Dordrecht geboren. Hij groeide op in een onkerkelijk gezin. In 1968 ging hij bij de politie werken en kwamen hij en zijn vrouw terecht in Noord-Brabant. Bij de dood van hun kind kwamen zij in contact met ds. M. Vlietstra, destijds christelijk gereformeerd predikant te Werkendam. Van Dijk werd ouderling in Werkendam. Na zijn theologiestudie in Apeldoorn werd hij op 12 juni 1986 bevestigd tot predikant in de christelijke gereformeerde kerk te Doornspijk. In 1989 vertrok hij naar Zaamslag. Daarna volgden Urk-Maranathakerk (1993) en Ameide (2003). Aan laatstgenoemde gemeente was hij sinds 2008 als predikant in bijzondere dienst verbonden. Ds. Van Dijk, woonachtig in Nunspeet, verleende verschillende jaren pastorale zorg aan leerlingen van de Pieter Zandt scholengemeenschap in IJsselmuiden.

Ds. D. Slagboom 1990-1995

Ds. D. Slagboom werd op 30 oktober 1926 in Maarssen geboren. Hij begon zijn theologiestudie aan de vrijgemaakt- gereformeerde Theologische Hogeschool in Kampen. In 1949 liet het curatorium van onze Theologische Hogeschool hem toe tot de studie in Apeldoorn.
Op 14 oktober 1951 werd ds. Slagboom in Middelburg in het ambt bevestigd. Daarna heeft hij de gemeenten gediend van 's-Gravenzande (1955), Urk (1961), Dordrecht-Centrum (1972), ** Katwijk aan Zee (1979) en Doornspijk (1990). In 1995 is ds. Slagboom daar met emeritaat gegaan en verhuisd naar Nieuwkoop, om van daaruit de gemeente van Nieuwkoop in het pastoraat bij te staan.
Behalve om zijn prediking en pastoraat mogen de kerken zijn nagedachtenis ook eren vanwege zijn arbeid in verscheidene deputaat schappen, niet in de laatste plaats als lid van het curatorium van de Theologische Universiteit in Apeldoorn.

Ds. G. Bouw      1995-2004

Op zondag 9 september overleed op 76-jarige leeftijd ds. G. Bouw, emerituspredikant van de kerk van Alphen aan den Rijn. Ds. Bouw werd op 6 november 1964 bevestigd tot predikant van de kerk van Eemdijk. Daarna stond hij achtereenvolgens in Scheveningen, Urk (Eben- Haëzer), Doornspijk en Alphen aan de Rijn. Ds. Bouw was emerituspredikant sinds 2011. In het bredere kerkelijke leven diende ds. Bouw onder andere als zendingsdeputaat en in het toenmalige deputaatschap Evangelieverkondiging onder Israël. In het maatschappelijk leven was ds. Bouw bestuurlijk actief in de gehandicaptenzorg.