Kerkenraad

Predikant:
Ds. B.L.C. Aarnoudse

Consulent:
Ds. A.C. Uitslag, Urk

Ouderlingen:
J. de Haan (scriba)
email: scriba@cgkdoornspijk.nl
wijk 1: de letter A t/m E

R. Jonkers (penn.m.)
wijk 2: de letter F t/m halverwege de letter K.

J.S. Fokkema
wijk 3: halverwege de letter K t/m halverwege de letter P.   

Vacant
wijk 4: halverwege de letter P t/m Z

Diakenen:

Vacant

Vacant